Termíny ve 2. pololetí 2019

Vedení syndikátu se schází v následujících termínech: 

 

Gremiální porady:

9. října 2019

6. listopadu 2019

4. prosince 2019

 

 

Termín jednání Řídicího výboru:

11. prosince 2019

 

 

Jednání GP a ŘV začínají  vždy v 11:00 hod., GP se koná v kanceláři předsedy, ŘV v prostorách Presscentra.