Termíny v 1. pololetí 2019

Vedení syndikátu se schází v následujících termínech: 

 

Gremiální porady:

2. ledna 2019

6. února 2019

6. března 2019

3. dubna 2019

2. května 2019

5. června 2019

 

Řídicí výbory:

13. března 2019

12. června 2019

 

Valná hromada:

14. června 2019 

 

Jednání GP a ŘV začínají  vždy v 11:00 hod., GP se koná v kanceláři předsedy, ŘV v prostorách Presscentra.