Termíny 2018

Vedení syndikátu se schází v následujících termínech: 

 

Gremiální porady:

5. září 2018

3. října 2018

7. listopadu 2018

5. prosince 2018

 

Řídicí výbory:

12. září 2018

12. prosince 2018

 

Valná hromada:

15. června 2018 

 

Jednání GP a ŘV začínají  vždy v 11:00, GP se koná v kanceláři předsedy, ŘV v prostorách Presscentra.