Termíny porad vedení SN ČR v roce 2020

Gremiální porady:

8. ledna, 5. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 

2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince 2020

 

Jednání Řídicího výboru:

11. března, 10. června, 9. září, 9. prosince 2020.

 

Jednání GP a ŘV začínají  vždy v 11:00 hod., GP se koná v kanceláři předsedy, ŘV v prostorách Presscentra.

 

 

Termíny ve 2. pololetí 2019

Vedení syndikátu se schází v následujících termínech: 

 

Gremiální porady:

9. října 2019

6. listopadu 2019

4. prosince 2019

 

 

Termín jednání Řídicího výboru:

11. prosince 2019

 

 

Jednání GP a ŘV začínají  vždy v 11:00 hod., GP se koná v kanceláři předsedy, ŘV v prostorách Presscentra.