Členství

Stačí vyplnit přihlášku do SNČR.

Novináři zaměstnaní v médiích (v pracovním poměru) vyplní odstavec a). Šéfredaktorům, resp. odpovědným redaktorům, potvrzuje přihlášku výhradně vydavatel. Tituly s měsíční a delší periodicitou laskavě přiložte. Novináři zaměstnaní v elektronických médiích doloží k přihlášce vytištěnou titulní stránku z internetu.

Volní novináři (bez pracovního poměru) vyplní odstavec b). K přihlášce doloží kopie publikovaných materiálů z posledního období, v případě spolupráce s rozhlasem či televizí připojí potvrzení redakce o této spolupráci.

Volní novináři, kteří studují, vyplní rovněž odstavec b) a kromě publikační činnosti (případně potvrzení redakce) přiloží doklad o studiu, na jehož základě uhradí snížené členské příspěvky.

Důležité: Všichni žadatelé o členství žádají o přijetí do Syndikátu novinářů ČR zasláním přihlášky kanceláři SN ČR, příslušnému regionálnímu sdružení či některému z klubů.

SN ČR vede pro vlastní potřebu členskou evidenci členů, v níž zpracovává a archivuje některé jejich osobní údaje. V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 vydal SN ČR Interní předpis o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů svých  členů. Vzhledem k tomu, že každý člen má právo být informován o tom, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, používány a zabezpečeny, je tento předpis uveden v plném znění ZDE.

 

• Nezapomeňte uvést telefon, na kterém vás můžeme v případě nejasností nebo pochybností zastihnout. Vyplněnou přihlášku předejte naší kanceláři. Žádosti o členství projednává členská komise Syndikátu novinářů ČR, která zasedá jednou měsíčně.

• Stanovisko k žádostem o členství sděluje kancelář SN ČR (telefon 224 142 456 , fax 224 142 458), kde poté uhradíte členské příspěvky a získáte průkaz Syndikátu novinářů ČR, z. s.

• Poznámka: mimopražští obdrží stanovisko členské komise písemně spolu s odkazem na způsob úhrady členských příspěvků a zápisného. Kopii dokladu zašlou kanceláři Syndikátu, průkaz Syndikátu jim bude zaslán poštou.

Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada. Spolu s pravidly pro jejich placení v průběhu roku a cenami za vystavení mezinárodního novinářského průkazu je najdete ZDE.
 

 

 
Seznam regionů a klubů

Regiony v abecedním pořadí

 

Kruh východočeských novinářů
Předseda: Martin Fořt 469621066, mob. 608 741 744
Rudolf Chaloupka
Kruh východočeských novinářů, Jiráskova 449, 503 47 Třebechovice pod Orebem
mob. 604 850 265
E-mail: rudolf.chaloupka@seznam.cz
E-mail: ing.martin.fort@iol.cz

 

Syndikát jihočeských novinářů

Předseda: Radek Gális
Press klub, Karla IV. 8, 370 21 České Budějovice
tel.: 602 267 497
E-mail: pressklub@email.cz

 

 

Syndikát novinářů jižní Moravy
Mečová 368/5, 602 00 Brno
E-mail: brno@syndikat-novinaru.czredakce@brnozurnal.cz
Předseda regionální rady: Jaroslav Bobek, tel. 775 062 749
E-mail: jaroslav.bobek@seznam.cz
Předseda kontrolní skupiny: Miloš Šenkýř

 

Syndikát novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Předsedkyně: Martyna Radlowska-Obrusník , martyna.r@centrum.cz

Ivana Šuláková, místopředsedkyně – sulakova.ivana@seznam.cz
Anna Vidiševská, hospodářka – anvidisevska@post.cz
Hana Kuchařová, členka RR – kucharovahanka@seznam.cz
Eva Kotarbová, členka RR – kotarbova@volny.cz
Kontrolní skupina:
Libor Klásek, předseda – lklasek@tiscali.cz
Dalibor Chvátal, člen – chvatal@iinfo.cz
Stanislav Prchal, člen – stan.prchal@seznam.cz

 

Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje
Předseda: Marek Zouzalík, Mobil: 608 334 867
Místopředseda: Jan Novotný
Velflíkova 1429/6, Praha 6 - Dejvice
Telefon: 245 008 100, Fax: 245 008 300
E-mail: kancelar@sncr-praha.cz

 

Syndikát novinářů Zlínského kraje

Předsedkyně: Jana Bubeníková 571 117 130, mob. 603 258 008
Presscentrum, Kvítková 4703 budova STINEXu, tel.: 571 117 130
p. Krumpolcová: mob. 602 824 587
E-mail: presszlin@volny.cz

 

Syndikát novinářů Vysočina

Předseda: Jan Kliment
E-mail: syndikat.vysocina@volny.cz

 

Syndikát severočeských novinářů

Předseda: Svatopluk Holata

E-mail: svatopluk.holata@gmail.com

 

Syndikát západočeských novinářů
Předseda: Jaroslav Nedbal
e-mail: syndikat.zpc@seznam.cz

 

Kluby v abecedním pořadí

Klub kultury
Předseda: Aleš Holub
E-mail: holubalda@seznam.cz

 

Klub novinářů-fotoreportérů
Předseda: Filip Láb
E-mail: sncr@mbox.vol.cz

 

Klub novinářů-seniorů
Předsedkyně: Naďa Mihalovičová
E-mail: kancelar@syndikat-novinaru.cz

 

Klub novinářů Pražského jara
Předseda: Jindřich Beránek
E-mail: beranekj@iol.cz

 

Klub leteckých novinářů
Předseda: František Kučera
E-mail: frk1940@gmail.com

 

Klub vědeckých novinářů
Předsedkyně: Marina Hofmanová
E-mail: marina.hofmanova@syndikat-novinaru.cz

 

Otevřený klub

Předseda: Leoš Kopecký

E-mail: kopecky@artcom3000.cz