Členství

Stačí vyplnit přihlášku, kterou si můžete stáhnout ZDE.

Novináři zaměstnaní v médiích (v pracovním poměru) vyplní odstavec a). Šéfredaktorům, resp. odpovědným redaktorům, potvrzuje přihlášku výhradně vydavatel. Tituly s měsíční aj. periodicitou laskavě přiložte. Novináři zaměstnaní v elektronických médiích doloží k přihlášce vytištěnou titulní stránku na internetu.

Volní novináři (bez pracovního poměru) vyplní odstavec b). K přihlášce doloží kopie publikovaných materiálů z posledního období, v případě spolupráce s rozhlasem či televizí připojí potvrzení redakce o této spolupráci.

Volní novináři, kteří studují, vyplní rovněž odstavec b) a kromě publikační činnosti (případně potvrzení redakce) přiloží doklad o studiu, na jehož základě uhradí snížené členské příspěvky.

• Mimopražští novináři, kteří žádají o přijetí do Syndikátu novinářů ČR, posílají své přihlášky příslušnému regionálnímu sdružení, které po odsouhlasení předá přihlášku členské komisi. 

• Novináři, kteří mají bydliště nebo pracoviště na území hlavního města Prahy mají možnost tří voleb. O přijetí do Syndikátu novinářů ČR mohou požádat přímo v kanceláři SNČR bez nutnosti být součástí jakéhokoliv níže uvedeného regionu. Alternativě mohou požádat o členství prostřednictvím územního sdružení pro Prahu a Středočeský kraj, jehož členy se poté stanou. Třetí možností je registrovat se jako člen Otevřeného klubu SNČR.

SN ČR pro vlastní potřebu dále vede členskou evidenci členů, v níž zpracovává a archivuje některé jejich osobní údaje. V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 vydal SN ČR Interní předpis o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů svých  členů. Vzhledem k tomu, že každý člen má právo být informován o tom, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, používány a zabezpečeny, je tento předpis uveden v plném znění ZDE.

 

 

 

Seznam regionů

 

Středočeský kraj a Praha
Předseda: Marek Zouzalík
Telefon: 245 008 100
E-mail: kancelar@sncr-praha.cz

 

Syndikát jihočeských novinářů
Předseda: Petr Vitoň
Press klub, Karla IV. 8, 370 21 České Budějovice
tel.: 387 312 491+ fax
E-mail: pressklub-cb@volny.cz

 

Syndikát západočeských novinářů
Předseda: Václav Fiala, tel: 722 017 083
e-mail: syndikat.zpc@seznam.cz

 

Severočeský region
Předsedkyně: Svatava Brožíková, 721 944 069
E-mail: Brozikova@sdas.cz

 

Severní Čechy – Liberecko a Jablonecko
Předseda: Luboš Příhoda, 482 770 604
Kubelíkova 25, 460 07 Liberec tel.: 482 770 604
E-mail: lubos.prih oda@seznam.cz

 

Kruh východočeských novinářů
Předseda: Martin Fořt 469621066, mob. 608 741 744
Rudolf Chaloupka
Kruh východočeských novinářů, Jiráskova 449, 503 47 Třebechovice pod Orebem
mob. 604 850 265
E-mail: rudolf.chaloupka@seznam.cz
E-mail: ing.martin.fort@iol.cz

 

Severní Morava a Slezsko
Členové regionální rady Územního sdružení Syndikátu novinářů v Ostravě – zvoleni VH 6.5.2010
Martyna Radlowska-Obrusník , předsedkyně – martyna.r@centrum.cz
Ivana Šuláková, místopředsedkyně – sulakova.ivana@seznam.cz
Anna Vidiševská, hospodářka – anvidisevska@post.cz
Hana Kuchařová, členka RR – kucharovahanka@seznam.cz
Eva Kotarbová, členka RR – kotarbova@volny.cz
Kontrolní skupina:
Libor Klásek, předseda – lklasek@tiscali.cz
Dalibor Chvátal, člen – chvatal@iinfo.cz
Stanislav Prchal, člen – stan.prchal@seznam.cz

 

Vysočina
Předseda: Jaroslav Paclík
E-mail: syndikat.vysocina@volny.cz

Brněnská 71, Jihlava, 586 01

 

Syndikát novinářů jižní Moravy
Mečová 368/5, 602 00 Brno
E-mail: brno@syndikat-novinaru.cz, redakce@brnozurnal.cz
Předseda regionální rady: Jaroslav Bobek, tel. 775 062 749
E-mail: jaroslav.bobek@seznam.cz
Předseda kontrolní skupiny: Miloš Šenkýř

 

Zlín
Předsedkyně: Jana Bubeníková 571 117 130, mob. 603 258 008
Presscentrum, Kvítková 4703 budova STINEXu, tel.: 571 117 130
p. Krumpolcová: mob. 602 824 587
E-mail: presszlin@volny.cz

• Nezapomeňte uvést telefon, na kterém vás můžeme v případě nejasností nebo pochybností zastihnout. Vyplněnou přihlášku předejte naší kanceláři. Žádosti o členství projednává členská komise Syndikátu novinářů ČR, která zasedá jednou měsíčně.

• Stanovisko k žádostem o členství sděluje kancelář SN ČR (telefon 224 142 456 , fax 224 142 458), kde poté uhradíte členské příspěvky a získáte průkaz Syndikátu novinářů ČR, z. s.

• Poznámka: mimopražští obdrží stanovisko členské komise písemně spolu se složenkou na úhradu členských příspěvků a zápisného. Kopii dokladu zašlou kanceláři Syndikátu, průkaz Syndikátu jim bude zaslán poštou.

Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada. Spolu s pravidly pro jejich placení v průběhu roku a cenami za vystavení mezinárodního novinářského průkazu je najdete ZDE.