Syndikát

…je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Člen je povinen dodržovat Stanovy a především řídit se Etickým kodexem novináře. Syndikát novinářů je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. Aktivně se angažuje za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým.

    Syndikát novinářů ČR je partnerem projektu CZ 1.04/3.4.04/26/00096 Volná novinářka, redakce a rodina, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizátorem projektu je občanské sdružení Hermés. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu. Veškeré informace o projektu najdete na novinarka.hermesmedia.cz.

Kdo a jak se může stát členem?
     Členem syndikátu může být člověk, který má z novinařiny většinu svých příjmů, nebo jí věnuje většinu svého času. Členem se může stát také student žurnalistiky nebo příbuzného oboru a bývalý novinář-senior. Přihlášku naleznete
zde.

Kolik to stojí?
     Roční členský příspěvek je pro řádné členy 750,- korun, pro studenty a seniory 350,- korun a pro mimořádné členy 1 150,- korun. Zaplatit ho můžete buď v kanceláři hotově, nebo složenkou, nebo převodem na náš účet 6007047001/5500. Jako variabilní symbol uveďte číslo svého novinářského průkazu.

A co najdete na stránkách syndikátu?
     Na webových stránkách Syndikátu novinářů se dozvíte, kdo a jak se může stát naším členem, jaké mu z toho plynou výhody, ale současně jakými etickými pravidly se musí řídit a jak vlastně funguje naše Komise pro etiku. 

Věděli jste, že jsme jediná organizace v České republice, která může vydávat mezinárodní průkaz novináře? To je doklad, který vám v zahraničí může velmi pomoci. Více zde.

Pokud sháníte práci v médiích a nebo pracovníky do médií, můžete využít rubriku pracovní inzerce. Ale možná se chcete jen pobavit vážnými i méně vážnými odpověďmi na otázky, které se týkají médií a novinářů…