Syndikát jihočeských novinářů

Předseda: Petr Vitoň
Press klub, Karla IV. 8, 370 21 České Budějovice
tel.: 602 267 497
E-mail:
pressklub-cb@volny.cz

Členové regionální rady:

Petr Vitoň, předseda – petr.viton@seznam.cz
Jana Holoubková, místopředsedkyně – pressklub-cb@volny.cz
Hana Hosnedlová – hanhos@centrum.cz
Stanislava Neradová – s.neradova@seznam.cz
Arnošt Máče – arnost.m@email.cz

Hynek Klimek - hklimek@seznam.cz

Radek Gális - ragal@seznam.cz