Získejte podporu až 50 tisíc eur na mezinárodní investigativní projekt

18.04.2018 08:51

Mezinárodní tiskový institut (IPI) připomíná výbornou příležitost pro novináře, kteří mohou čerpat podporu pro mezinárodní investigativní práci. IPI na grantové podpoře spolupracuje s Evropským centrem na podporu svobody tisku (ECPMF). Organizace vyhlásily granty v zájmu podpory demokracie a svobody tisku. Uzávěrka přihlášek je už 3. května.

Až 50 tisíc eur může získat tým novinářů ze zemí Evropské unie s nápadem na mezinárodní investigativní téma. Mezinárodní tiskový institut připomíná požadavky, které cestu ke grantu otevírají. Syndikát novinářů přináší jejich překlad.

1) Investigativní tým musí být minimálně dvoučlenný a musí jej tvořit novináři nejméně ze dvou různých zemí EU.

2) Téma musí přinést nové a zásadní informace mezinárodního významu.

3) Přihlásit se mohou zaměstnaní novináři i ti, kteří píší na volné noze. Fond je otevřen rovněž pro nezávislé filmové dokumentaristy.

4) Druh média nehraje roli – hlásit se mohou pracovníci všech tištěných i elektronických médií. Povolena je i kombinace mediálních platforem.

5) Fond podporuje malé i velké projekty. IPI podporu koncentruje zejména na ty země, u nichž úroveň investigativní novinařiny není vysoká.

Všechny související informace včetně těch, jak je možné se přihlásit, naleznete pod tímto odkazem.