V čele Federace afrických novinářů Sadiq Ibrahim ze Súdánu

27.12.2018 18:28
Foto credit IFJ

Mezinárodní novinářská federace IFJ, jejímž členem je Syndikát novinářů ČR, sdružuje mimo jiné také žurnalisty z Afriky. Jejich zastřešující Federace afrických novinářů FAJ se v prosinci 2018 sešla v súdánském Chartúmu na celoafrickém kongresu, kde byl na tříleté funkční období zvolen v titulku jmenovaný předseda Sadiq Ibrahim a dále také řídicí výbor FAJ.

Předseda IFJ Philippe Leruth vyjádřil potěšení, že se celoafrického kongresu zúčastnilo 32 z 36 členských asociací IFJ, což je podle něj dobrým znamením do budoucnosti. Ocenil kvalitu debat, otevřenost a také vážnost, s jakou přistoupili nově zvolení členové řídicího výboru i nové genderové komise FAJ ke svému prvnímu zasedání. „To mě utvrdilo v přesvědčení, že bude chartúmský kongres znamenat rozhodující krok v historii Federace afrických novinářů. Dlouhodobé úsilí všech o vybudování jednoty a solidarity v Africe bylo odměněno.“

Podrobné informace najdete v tomto odkazu.