Syndikát novinářů Zlínského kraje udělil cenu v soutěži Stavba roku 2018

13.06.2019 21:41

 

Krajská organizace Syndikátu novinářů Zlínského kraje se i letos podílela na vyhodnocení 17. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. V porotě pracovali zástupci krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a také odborní poradci z řad architektů a vedení Zlínského kraje i krajské organizace Syndikátu novinářů.


Posuzovalo se 48 staveb dokončených stavebními firmami Zlínského kraje v roce 2018, a to nejen na území regionu. Nejvyšší ocenění – Cenu GRAND PRIX architekta Pavla Nováka, která byla během sedmnáctileté historie soutěže udělena pouze pětkrát, získal projekt Administrativní budova -  Pavilon EXPO 2015 Vizovice. Z modulárního systému vzniklo ojedinělé, kreativní a účelné architektonické dílo přesahující svou komplexností a celkovým výsledkem regionální hranice.

Cena novinářů letos připadla projektu Obnova vodních a mokřadních ploch v obci Libosváry na Kroměřížsku. „Hlavním účelem obnovy historických vodních a mokřadních ploch v obci Libosváry je zadržování vody v území jako ochrana před negativními dopady sucha. Slouží také k zabezpečení lokální protipovodňové ochrany a vytvoření příznivých podmínek pro existenci specifických rostlin a živočichů vázaných na vodní a vlhké prostředí. Stává se i oblíbeným místem pro rekreaci obyvatel z širokého okolí“, zdůvodnila rozhodnutí Jana Bubeníková, předsedkyně Syndikátu novinářů Zlínského kraje.

Cenu hejtmana Zlínského kraje, pod jehož záštitou se akce konala i letos, udělil hejtman Jiří Čunek rekonstrukci Obchodního domu Zlín.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo 16. května v Uherském Brodě.

 

Vlastimil Langer (redakčně kráceno)
Foto: Organizátoři soutěže