Ohlédnutí za Valným shromážděním EUSJA v Presscentru SN ČR

13.05.2019 22:32

 

Syndikát novinářů ČR, potažmo Klub vědeckých novinářů, pořádal o poslední březnové sobotě Valné shromáždění Evropské asociace vědeckých novinářů. Zasedání EUSJA, jehož organizace se každoročně zhostí některý z členských států, je vždy spojeno se studijní návštěvou vědeckého nebo pedagogického pracoviště v pořadatelské zemi. Mezi 28. až 30. březnem tomu tak bylo i u nás: zahraniční kolegové navštívili Národní technické muzeum a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.

 

Proč uspořádat Valné shromáždění Evropské asociace vědeckých novinářů EUSJA v České republice? Protože se v oblasti vědy rozhodně máme čím pochlubit!

Ačkoli mi původně probíhal myslí brněnský CEITEC nebo Technická univerzita v Liberci, nakonec s ohledem na dopravu zvítězila nejjednodušší varianta, a to zorganizovat třídenní program v Praze. Zahraniční kolegy jsme v rámci progranu Nano2EUSJA pozvali na Vysokou školu chemicko-technologickou a do Národního technického muzea, což krásně zapadalo do akce .

Sté výročí si letos připomíná Mezinárodní astronomická unie. Však jsme v muzeu taky zamíříili právě do Oddělení astronomie a geodézie.

 

Skvělým průvodcem v NTM nám byl Ing. Antonín Švejda, který nám představil expozici věnovanou astronomii a geodézii. A také nám zprostředkoval hudební produkci orchestrionu. Prohlídce neušla hlavní dvorana či výstava k loňskému 100. výročí republiky obsahující mj. maketu funkcionalistické vily Tugendhat zařazené do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Nutno zmínit i výstavu o Karlu Kruisovi, profesoru kvasné chemie, ale též průkopníkovi fotografie, významné osobnosti v rámci VŠCHT. Ani expozici o Ottovi Wichterlem a hlavně jeho čočkostroj jsme nesměli minout.

První pracovní den pokračoval první částí workshopu - seznámením s projektem Nano2all. 

  

Pátek se nesl ve znamení nanotechnologií. Na VŠCHT nás přijal prorektor pro VaV prof. Pavel Kotrba. Zastoupení žen v rámci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, pojednala Ing. Anna Mittnerová a poté už jsme se vnořili s profesorem Františkem Štěpánkem do světa nanorobotů a slibných směrů jejich využití v medicíně. Fascinující byla i návštěva jeho laboratoří Chobotix, stejně jako výzkum funkčních nanorobotů u docenta Zdeňka Sofera.

    

Odpočinek a občerstvení poskytl Experimentální pivovar, kde se vaří pivo lahodné chuti Lachout. O zrod pivovaru k výuce kvasné technologie se zasloužil již zmíněný Karel Kruis, který přesně před 120 lety (1899) stanul nejen v čele Ústavu kvasné chemie a mykologie, ale ve stejném roce rovněž ve vedení Ústavu praktické fotografie. Odpoledne pokračoval  program Nano2EUSJA workshopem v rámci projektu Nano2all, na němž EUSJA participuje. 

  

Sobotní vyvrcholení pražské mise se odehrávalo v prostorách Presscentra pod záštitou a za podpory Syndikátu novinářů ČR. Delegáty Valného shromáždění EUSJA nejprve přivítal v sídle SN ČR syndik Adam Černý. Ve stručnosti představil hostům naši novinářskou organizaci, která mj. zastřešuje i Klub vědeckých novinářů, jehož prostřednictvím je Česká republika členskou zemí mezinárodního profesního společenství už od roku 2004. Poté následoval celodenní jednací maraton v souladu se stanovami EUSJA. 

Sluneční paprsky v posledním březnovém dni dovolily uzavřít sobotní jednání zcela neformálním přípitkem na zahrádce jedné z pražských restaurací.

Jsme rádi, že se Klubu vědeckých novinářů ČR podařilo v době, která je po celém světě pro novináře všeobecně dosti nelehká (což se ostatně projevilo i na počtu úč astníků), uspořádat úspěšnou třídenní akci.

Program zde, plná verze článku zde.

 

Marina Hofmanová,

předsedkyně KVN, místopředsedkyně EUSJA

Fota archiv autorky