Novinařina v době krizí - aktuální žebříček svobody tisku

22.04.2020 11:42

 

Žurnalistika se dlouhodobě ocitá v soukolí různých krizí, k nimž aktuálně přibyla ještě pandemie nemoci covid-19. Organizace Reportéři bez hranic (RSF) upozorňuje, že o budoucnosti žurnalistiky a jejího svobodného fungování rozhodne příští desetiletí. Na žebříčku novinářské svobody pro tento rok - The 2020 World Press Freedom Index, který RSF pravidelně sestavuje z celkem 180 zemí, zůstává Česká republika na 40. příčce, o sedm pozic za sousedním Slovenskem, jež si naopak polepšilo.

 

Současná epidemiologická situace ještě více komplikuje možnosti novinářů vykonávat jejich práci svobodně, nezávisle a poskytovat a hodnověrné informace. Příkladem může být zákaz zveřejňovat informace o novém koronaviru v Číně a Iráku, ovšem v této souvislosti lze poukázat i na Maďarsko.

Reportéři bez hranic jmenují pět hlavních kritických oblastí. V prvé řadě je to krize geopolitická, kterou zapříčiňují autoritářské režimy. Čelíme však rovněž krizi technologické, a to kvůli nedostatku záruk na dodržení principů demokracie v globalizovaném elektronickém prostoru. Dále je to krize demokracie s neustále se stupňujícími útoky na novináře a taky všeobecná krize důvěry v média. V době zásadních změn mediálního prostoru zbývá jen doplnit obecně známou krizi ekonomickou v oblasti médií.

Na špici pomyslné stupnice svobody tisku se tradičně drží severské země Norsko následované Finskem, Dánskem a Švédskem. 

Podrobnou zprávu včetně kompletního žebříčku najdete na webových stránkách Reportérů bez hranic v tomto odkazu, zkrácená informace vyšla česky např. v ČTK pod titulkem Toto desetiletí bude rozhodující pro budoucnost žurnalistiky.