Letní Mediažurnál přináší čtení o koronavirových dopadech na média

06.08.2020 11:44

Tradiční léto se má odehrávat v pomalém tempu okurkové sezóny, což ovšem neplatí v době pandemické. Jaký dopad má nový koronavirus na novináře a jak zahýbe mediální scénou? Těmto a dalším souvisejícím otázkám se věnují autoři aktuálního vydání Mediažurnálu. Filip Rožánek ve svém článku Covid-19: Nejlepší nepřítel českých médií poukazuje na skutečnost, že zatímco tištěná média zaznamenala razantní propad, u internetu a televize tomu bylo zcela opačně. Televize je tématem rozhovoru Martina Melichara s mediálním analytikem ČT Milanem Krumlem, podle něhož Televize byla při pandemii nejpřijatelnějším informačním kanálem. Stejnému autorovi odpovídali respondenti ankety Co si o dopadech pandemie myslí čeští novináři

Pohled mimo domácí luhy a háje naznačuje Jaroslav Veis titulkem Pandemie covid-19 a (zahraniční) média, kdy mj. podotýká, že média sice nebyla v tzv. „první linii“, přesto patří k těm odvětvím, která se nezastavovala. Z jejich role se zrodil i nový termín „infodemie“. V oblasti jazykovědné souvisí s tématem pojednání Lucie Jílkové pod vtipným titlkem Kdo je pantáta bez roušek? a neodchyluje se od něj ani obrazový doprovod tohoto vydání MŽ od kreslíře Pavla Taussiga. 

Již zmíněné, ale i další příspěvky letošního druhého čísla Mediažurnálu 2/2020 nalistujete v tomto odkazu.