Klub vědeckých novinářů letos oslaví 15. výročí.

23.01.2019 23:46
Klub vědeckých novinářů funguje při Syndikátu novinářů ČR od roku 2004.
Popud ke vzniku národní organizace žurnalistů zaměřených na vědu vzešel v době vrcholícího eurooptimismu od našich zahraničních kolegů sdružených v evropském uskupení - však právě prostřednictvím Klubu vědeckých novinářů se tak Česká republika stala členskou zemí Evropské asociace vědeckých novinářů EUSJA. 
 

Skvělou příležitost k ustavující schůzi poskytla významná vědecko-popularizační akce - udílení Descartesových cen v Praze v prosinci 2004. 

Asi 30 zakládajících členů – novinářů a popularizátorů vědy - se tehdy sešlo v Pařížské ulici, tehdejším sídle Syndikátu, ustanovilo Klub a zvolilo Jana Baltuse prvním předsedou. Přestože Klub vědeckých novinářů vznikl při Syndikátu novinářů ČR, členství v Syndikátů není pro členy klubu podmínkou.

Za dobu své existence se Klub vědeckých novinářů ČR zúčastnil celé řady aktivit, a to jak domácích, tak také zahraničních. Mezi těmi organizačně nejnáročnějšími jmenujme alespoň společnou návštěvu prestižního vědeckého zařízení – Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN u Ženevy, či uspořádání několika studijních cest na česká vědecká pracoviště pro zahraniční kolegy.

Klub vědeckých novinářů v CERN (Foto Pavel Farkaš)

 

 

V běžném roce se členové klubu průběžně scházejí v rámci vědeckých a popularizačních akcí. V zimních měsících pak pravidelně bilancují svou činnost na nějakém místě zajímavém z vědeckého nebo pedagogického hlediska. V posledních dvou letech to byla Přírodovědecká fakulta UK, konkrétně její muzea Hrdličkovo, Mineralogické a Chlupáčovo, kde se vždy nejprve konala oficiální část výroční členské schůze, než se účastníci vrhli do lítých klání ve znalostních disciplínách. Naštěstí se nikdo nezkoušel vyhoupnout na osedlanou kostru tyranosaura, který vévodí Chlupáčovu muzeu. 

Chlupáčovo muzeum (Foto Jana Myslivečková)

 

Další aktivity Klubu směřují zejména směrem do zahraničí, na webu Klubu https://scipress.cz/?page_id=16. jsou uveřejňovány nabídky stáží a studijních cest. Účastníci si většinou hradí cestu, pořadatel zajišťuje ubytování a program. Bohužel nutno konstatovat, že jsou Češi jsou v evropských aktivitách obecně pasivní, novinářskou sféru nevyjímaje.

 

K tradičním zahraničním aktivitám KVN patří zastupování České republiky na Valném shromáždění EUSJA, které každoročně pořádá některá z členských zemí. Loňské volební zasedání hostili španělští kolegové v Madridu a Marina Hofmanová tam byla zvolena za místopředsedkyni EUSJA na své druhé funkční období.

Štrasburk 2016 - výbor EUSJA

 

Co čeká Klub vědeckých novinářů v tomto roce?

 

Především před ním stojí pořadatelství Valného shromáždění EUSJA Praze ve dnech 28.-30. března. 

Zasedání je tradičně vždy spojeno se studijní návštěvou nějakého vědeckého zařízení, pedagogického pracoviště apod. Nejinak tomu bude i letos, kdy ve čtvrtek naše zahraniční hosty seznámíme s Národním technickým muzeem a v pátek je čeká na Vysoké škole chemicko-technologické workshop v rámci projektu Nano2all. Sobotní výroční jednání se uskuteční pod záštitou SN ČR v prostorách Presscentra.

 

Na podzim EUSJA spolupořádá Evropskou konferenci vědeckých novinářů 2019 v Budapešti jako satelitní akci ke Světovému vědeckému fóru.

 

Marina Hofmanová