Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru - vysočinští novináři vydali příručku pro seniory.

06.08.2019 13:42

 

Autorský tandem Petr Klukan a Jaroslav Paclík stojí za novou příručkou, jejímž prostřednictvím chce pomoci seniorům k tomu, aby se naučili rozpoznat na webových stránkách falešné zprávy nebo „návnady“ takzvaných šmejdů, ale i další číhající nebezpečí. Publikaci vydal Syndikát novinářů Vysočina ve spolupráci se spolkem Nebojte se policie, statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina.

 

Tištěná čtyřicetistránková příručka vznikla zejména z podnětu jihlavských seniorů, kteří sice internetovou techniku ovládají, ale zároveň se cítí být ohroženi, tudíž chtějí vědět, jak se útokům v internetovém prostředí bránit. Jejich požadavky vzešly z aktivit spolku Nebojte se policie a jeho hojně navštěvované Policejní akademie pro seniory. 

 

Syndikát novinářů Vysočina participuje na vzdělávání seniorů od podzimu 2018. Spolupodílel se na přednáškách, které se z Jihlavy rozšíří i do dalších měst. A právě hlavně pro účastníky besed vznikla tištěná příručka nazvaná Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru.

Autoři publikace poskytli seniorům cenné rady i návod na to, jak a kde hledat důvěryhodné informace, jaká média sledovat, ale také na koho se obrátit v případě podezřelých zpráv v mailu či na sociálních sítích.

 

 

Foto z besedy v Jihlavě, zdroj SN ČR Vysočina