Freelanceři, ucházejte se o Agora Europe Journalism Grants 2020

27.05.2020 14:21

 

Volní novináři ze zemí východní a jižní Evropy – včetně Česka – se mohou ucházet o nový grant, který byl vypsán s ohledem na finanční situaci freelancerů v souvislosti s koronavirovou krizí. 

Uzávěrka přihlášek je 22. června 2020.

 

K vypsání mimořádné podpory volných novinářů se rozhodla otevřená síť na podporu příhraniční žurnalistiky Hostwriter ve svém evropském grantovém programu Agora, a to z důvodu, že pandemie koronaviru dramaticky zasáhla mj. ekonomickou oblast života lidí, novinařinu nevyjímaje. Freelanceři po celém světě čelí existenciálnímu ohrožení. Ačkoli se některé státy snaží podpořit svobodná média, pro východní a jižní Evropu to rozhodně neplatí, ba naopak hrozí zřetelné nebezpečí, že země této situace využijí k dalšímu potlačování lidských práv včetně svobody slova.

Podmínky pro žadatele o grant včetně dalších potřebných informací a kontaktů naleznete na webových stránkách Agora Europe Journalism Grants 2020 .

 

(O výše uvedené výzvě nás informovala Evropská federace novinářů - EFJ).