Čtěte třetí letošní číslo Mediažurnálu! Tematicky se věnuje volbám

19.10.2017 11:32

Stálý spolupracovník redakce Milan Šmíd se v analýze zabýval předvolebním vysíláním ve veřejnoprávní televizi. Učinil historický exkurs, ve kterém popsal vývoj přístupu České televize nejen k předvolebním debatám. Autor na závěr zmínil roli sociálních sítí.

Na článek navázalo téma předvolebních průzkumů a také rozhovor s moderátorem Václavem Moravcem, který rozebral také další okruhy (vztah k politikům, bulvarizaci mediálních obsahů nebo další směřování pořadu Otázky Václava Moravce).

Mediažurnál také přinesl téma z oblasti sportu. Zkušený novinář a šéfkomentátor sportovní redakce ČT Robert Záruba se věnoval vztahu subjektu a objektu ve sportovní žurnalistice. Pravidelné rubriky měly v Mediažurnálu také své místo. Třeba Lucie Jílková z Ústavu pro jazyk český AV ČR se věnovala exonymům, tedy domácím podobám cizích zeměpisných jmen.

Celé číslo Mediažurnálu si můžete stáhnout pod TÍMTO odkazem.