30 let svobody - tvůrčí pobyt v Kyjevě

02.03.2019 18:52

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Českým centrem Kyjev vypisuje při příležitosti výročí událostí roku 1989 výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt 30 let svobody. Tvůrčí pobyt v Kyjevě se uskuteční od 1. do 31. května 2019.

Zažádat mohou novináři, reportéři, publicisté či spisovatelé, kteří se věnují aktuálním celospolečenským tématům (svoboda, demokracie, občanský aktivismus aj.) s tím, že vytvořené texty, reportáže apod. musí být publikovány v respektovaném periodiku či médiu.

Žadatelé musí mít trvalý pobyt nebo pracovat v České republice. Autorovi bude hrazeno ubytování, cestovní náklady do/z Ukrajiny a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Uzávěrka přihlášek je 15. března 2019.

Výzvu a přihlášku najdete na www.culturenet.cz/res/archive/080/012747.pdf?seek=1551449612