Klub vědeckých novinářů

Klub vědeckých novinářů vznikl při Syndikátu novinářů ČR v roce 2005 s jeho prostřednictvím je Česká republika členskou zemí Evropské asociace vědeckých novinářů EUSJA.

Předsedkyně Klubu vědeckých novinářů Marina Hofmanová (dříve Hužvárová) je současně místopředsedkyní EUSJA. 

Členové klubu se průběžně scházejí v rámci vědeckých a popularizačních akcí, v závěru roku pak pravidelně na nějakém místě zajímavém z vědeckého nebo pedagogického hlediska. 

Na klubovém webu https://scipress.cz/?page_id=16 jsou uveřejňovány nabídky zahraničních stáží a studijních cest, o něž se naši členové mohou ucházet. 

K tradičním zahraničním aktivitám KVN patří zastupování České republiky na Valném shromáždění EUSJA. V letošním roce byla o uspořádání Valného shromáždění požádáno Česko, potažmo tedy náš Klub.

 

Kontakty:

Předseda: Marina Hofmanová, e-mail: marina.hofmanova@syndikat-novinaru.cz

Pokladník: Ludmila Krupková, e-mail: lida.krupkova@seznam.cz

S administrativními a technickými záležitostmi se můžete obracet na Luboše Veverku, e-mail: veverka@dekanat.mff.cuni.cz,  

webové stránky spravuje Pavel Farkaš, e-mail: pavel.farkas@gmail.com.