Klub vědeckých novinářů

Kontakty:

Předseda: Marina Hužvárová, e-mail: huzvarova@ssc.cas.cz

Pokladník: Ludmila Krupková, e-mail: lida.krupkova@seznam.cz

S administrativními a technickými záležitostmi se můžete obracet na Luboše Veverku, e-mail: lubos.veverka@rozhlas.cz