Schůze a další aktivity

    Členové se scházejí pravidelně v klubových místnostech SN ČR  zpravidla jednou měsíčně na členských schůzích či setkáních, ale kromě toho se zúčastňují nejrůznějších akcí, na nichž se vždy společně dohodnou, ať již jde o výlety po naší zemi, o návštěvy kulturních a jiných zařízení či o účast na různých jiných akcích, které pořádají ostatní kluby SN ČR nebo kolektivní členové Rady seniorů České republiky.

    Na členské schůze zve výbor známé osobnosti nebo odborníky z různých profesí či společenských a jiných organizací, a to k přednáškám či besedám o zajímavých a závažných tématech v naší společnosti.

    Hosty akcí, které pořádá Klub novinářů seniorů, mohou být i ostatní členové SN ČR bez výjimky, ale také rodinní příslušníci členů – tedy i nečlenové SN ČR.