Schůze KK

Členská schůze Klubu kultury  3. 4. 2017

Schůzky výboru v roce 2017: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 24. 4.,15. 5., 29.5., 12. 6., 26. 6., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12.

 

Schůzky výboru v roce 2018: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2.