19. 3. 2018 uvedení knihy  Vybudovali jsme...! / Wir haben gebaut...!

19,00 Literární kavárna Řetězová 10, Praha 1
 Nakladatelství Novela bohemica a Pavel Prouza si Vás dovolují pozvat na Německá sociálně-demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918–1938 Deutsche sozialdemokratische Architektur des kommunalen Wohnungsbaus in Aussig in den Jahren 1918–1938. V Ústí nad Labem se ve dvacátých a třicátých letech 20. století odehrál jeden z nejpozoruhodnějších příběhů československé meziválečné komunální architektury. Dodnes z velké části dochovaná zástavba zaměřená tehdy na sociální bydlení, zejména esovitě prohnuté pavlačové domy na Klíši, je i z dnešního pohledu jedinečným urbanistickým experimentem. Součástí dvojjazyčného česko-německého vydání publikace je bohatá obrazová dokumentace. 
 

26. 3. 2018 přednášky "Na italsko-rakouské frontě během 1. světové války"

18,00 Přednáškový sál Italského kulturního institutu, Šporkova 14, Praha 1

Velvyslanectví Itálie a Italský kulturní institut v Praze Vás zvou na přednášky Stefana Morosiniho a Gian Celsa Agazziho na téma bojů na italsko-rakouské frontě během první světové války.

Přednášky budou simultánně tlumočeny.