Vzdělávací a kulturní centrum Židovského musea v Praze

Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, education@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz/vkc

KULTURNÍ PROGRAM
pondělí 6. 5. v 18h: Písně beze slov. Koncert klavíristky Anety Majerové a kytaristy Davida Dorůžky, během něhož zazní díla pro sólový klavír Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, sólová kytara na téma tradičních židovských písní, ale i úpravy pro klavír a kytaru skladeb Kurta Weilla nebo Isaaca Albénize. Vstupné 60 Kč
pondělí 13. 5. v 18h: Becoming Austrians: Jews, Antisemitism, and Culture between the World Wars (Od Židů k Rakušanům: Židé, antisemitismus a kultura mezi světovými válkami). Přednáška prof. Lisy Silverman z University of Wisconsin-Milwaukee, autorky nedávno vydané stejnojmenné knihy (Oxford University Press, 2012), která se zaměří otázku, jak se sílící identifikace lidí, míst i událostí jako „židovských“ na úsvitu rozpadu Rakouska-Uherska podepsala na rakouském kulturním dědictví. Přednáška se koná ve spolupráci s New York University v Praze a proběhne v angličtině. Vstup volný
pondělí 20. 5. v 18h: Izrael po 65 letech. Každé výročí vybízí k bilancování nad úspěchy a neúspěchy uplynulých let. Do diskuze, která se koná k příležitosti 65. výročí vzniku Státu Izrael, přijali naše pozvání velvyslanec Státu Izrael v České republice J.E. Yaakov Levy, hlavní analytička Prague Security Studies Institute Irena Kalhousová a Jan Zouplna z Orientálního ústavu, který se dlouhodobě zaměřuje na dějiny moderního Izraele. Pořad se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v České republice a proběhne v češtině a angličtině se simultánním tlumočením. Vstup volný
úterý 21. 5. v 18h: Cizinec hledá své místo ve světě. Hronovský rodák Egon Hostovský (1908 - 1973) patří k největším postavám české literatury 20. století. V letech 1931-1937 spoluredigoval Kalendář českožidovský. Jeho psaní ovlivnila mimo jiné dvojí emigrace - únik před nacismem a komunismem. Bohemista Vladimír Papoušek podává v knize Žalmy z Petfieldu (Akropolis, 2012) ucelený obraz díla tohoto prozaika, novináře a diplomata, který se potýkal s mnoha problémy, typickými pro tvůrce vyvržené ze svého přirozeného jazykového prostředí. S autorem nové monografie a s Hostovského dcerou, literární historičkou a překladatelkou Olgou Hostovskou-Castiellovou, se nad osudy spisovatele, který od roku 1950 žil ve Spojených státech, zamýšlí Petr Brod. Kniha bude na místě k prodeji.
čtvrtek 23. 5. v 18h: Christian Hebraism: an improbable early modern success story (Křesťanský hebraismus: raně moderní úspěch, který nikdo nečekal). Přednáška prof. Stephena Burnetta, předního odborníka na křesťanský hebraismus zaměřená na zrození a rozvoj tohoto fenoménu v 16. a na počátku 17. století. Roku 1500 umělo hebrejsky jen několik křesťanských učenců. Během jediného století však vzrostl jejich počet natolik, že významné nežidovské tiskárny vydávaly hebrejské gramatiky, slovníky i Bible určené křesťanským čtenářům. Křesťanští hebraisté, učenci a studenti nakonec vytvořili na univerzitách svébytnou křesťanskou akademickou kulturu studia hebrejštiny. Přednáška zahájí doprovodné akce k mezinárodní konferenci David Gans (1541–1613) čtyři století poté: odkaz raně moderního židovského historika a vědce pořádané Pražským centrem židovských studií při FFUK ve dnech 27.-29. května 2013. Přednáška proběhne v angličtině. Vstup volný
pondělí 27. 5. v 18h: Templářská architektura v Izraeli. Z cyklu přednášek o izraelské architektuře, v níž nás Daniel Ziss seznámí s příběhem německých templářů v Palestině 19. a 20. století a jejich málo známým architektonickým jazykem. Tento příběh o poctivosti, víře, naivitě a nečekané spolupráci mezi Židy, Araby a Brity nás zavede do Jeruzaléma, Jaffy nebo Haify, ale mimo jiné se podíváme i do prvního jeruzalémského pivovaru nebo haifské pobočky Hitlerjugend.
středa 29.5. v 19h: Ulpan uvádí... Hostem večera pořádaného Ulpanem Praha je izraelský výtvarník a zároveň kuchař jedné z vyhlášených pražských vegetariánských restaurací Noam Darom. Řeč bude o zvláštnostech izraelské kuchyně, některých jejích specifických surovinách a chybět nebude ani malá ochutnávka. Vstup volný
čtvrtek 30. 5. v 18h: Judaismus a bioetika. Pořad z cyklu diskuzí o judaismu a moderní společnosti, který se zaměří na otázky spojené s lékařskou etikou jako eutanazii, interrupci, umělé oplodnění apod. O židovském náboženském právu a etických otázkách moderního lékařství bude diskutovat rabín David Peter a přednosta Ústavu etiky na III. lékařské fakultě UK v Praze Marek Orko Vácha, který přednese krátkou úvodní přednášku. Moderuje psychiatrička a psychoterapeutka Silvia Nürnberger.
Nedělní program pro děti a jejich rodiče
neděle 12. 5. ve 14h: Lvíček Arje a desatero přikázání. Už jste slyšeli o Desateru a tušíte, proč je tak důležité? Pokud také chcete vědět, co znamená slovo „Šavuot“ a co významného se během tohoto židovského svátku událo, přijďte na naši dílnu, kde se všechno dozvíte a sami si také něco vyrobíte.
Prohlídka: Klausová synagoga
Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz Jednotné vstupné 50 Kč
Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.
Výstava v prostorách OVK: Mozaika: Výstava prací žáků Lauderových škol. Do 24.5. Otevřeno po–čt 10–15hod., pá 10–12 hod., a dále během večerních programů a po domluvě.
KULTURNÍ PROGRAM
Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
KVĚTEN
2013
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, education@jewishmuseum.cz, www