Italský kulturní institut

Šporkova 14
118 00 Praha 1 - Malá Strana
Telefon: +420 257 090 681
Fax: +420 257 531 284
e-mail: iicpraga@esteri.it
www.iicpraga.esteri.it

Kulturní přehled pro přísušný měsíc naleznete na stránce:
https://www.iicpraga.esteri.it/NR/rdonlyres/90BE53A0-457E-4A13-B9CB-94EBC19314BD/0/Programma.pdf