Novinky

Historická monografie Dějiny Akademie múzických umění v Praze, která je spolu s Dějinami AMU ve vyprávěních (NAMU, 2017) výstupem čtyřletého výzkumného projektu mapování dějin akademie od jejích počátků do devadesátých let.  

Pokud máte zájem knize napsat, neváhejte si požádat o recenzní výtisk. 

Kniha je již dostupná na našem eshopu

Eva ZavřelováPR a Produkce Nakladatelství AMU v Praze
Tel.: +420 735 538 873
www.namu.cz

 
 
 
Vychází únorové číslo časopisu HOST
 
 

host_18-02_obalka--NEWSlet-page-001Srovnáte‑li literární časopisy z devadesátých let s jejich dnešní podobou, neunikne vám podstatný rozdíl: důraz, jaký je v těch nynějších věnován společensko‑politickým tématům. Může to souviset s tím, že po roce 1989 bylo stále co objevovat z dříve zakázané literatury, nebo s tím, že si literatura dopřávala luxus být po mnoha letech politického angažmá opět „jen“ sférou estetična. Koneckonců i tehdejší spisovatelé tato témata obcházeli velkým obloukem. Že je tomu nyní jinak, může být zprávou o tom, že literatura konečně srovnala krok s životem společnosti. Anebo o tom, že společenský vývoj nabízí taková dramata, která nutí spisovatele, kritiky, a tudíž i časopisy k jejich reflexi. V únorovém čísle Hosta je to například nový pohled na devadesátá léta nebo Gustáva Husáka. A pokud literatura neztratila schopnost být seismografem dějinných pohybů, bylo by prozíravé si takových signálů všímat.

 

Miroslav Balaštík