Novinky

Sto let českého designu  Japonsko, duben 2019 – duben 2020
Uměleckoprůmyslové museum v Praze zahájilo v Mindscape Museu v japonském Okazaki rozsáhlou výstavu českého designu 20. století, která v reprezentativním výběru více než dvou stovek exponátů představuje významné artefakty designu i předměty, které se běžně používaly. Expozice, ve které se setkávají plakáty Alfonse Muchy či nápojové soupravy Ladislava Sutnara s taškou síťovkou a zavařovací sklenicí Omnia, upoutala již v prvních dnech po otevření značnou pozornost veřejnosti i médií.

Zahájení výstavy proběhlo 6. dubna za přítomnosti Evy Takamine, ředitelky Českého centra v Tokiu, a Radima Vondráčka, odborného ředitele Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Kurátorkami výstavy jsou Lucie Vlčková a Mariana Kubištová z UPM. Výstava bude v Okazaki přístupná publiku až do 19. května 2019, poté se přesune do Muzea umění a designu v Toyamě a následně do Tokia a Kjóta. U příležitosti jejího konání v tokijském Setagaya Art Museum na podzim 2019 plánuje uspořádat doplňující výstavu současného českého designu ve své galerii i České centrum Tokio.
Výstava Sto let českého designu, připravená Uměleckoprůmyslovým museem v Praze pro čtyři přední japonská muzea, vůbec poprvé představuje český design japonskému publiku v širokém průřezu celého 20. století. Přehlídka artefaktů českého designu je strhující ukázkou uměleckého, řemeslného a technického vývoje malé země uprostřed Evropy (z perspektivy asijského kontinentu), která nejen v oblasti designu nejednou zazářila a zařadila se mezi významné spolutvůrce západoevropské kultury. Výstava v Japonsku reprezentuje Českou republiku a seznamuje návštěvníky i s obecnou historií země vzhledem ke komplexnímu pojetí vývoje designu.
Výběr exponátů, které mohou proměny designu v Česku nejlépe ukázat, byl obtížný, třebaže klíčová jména výjimečných uměleckých osobností, jejichž věhlas překročil hranice a která ukotvují českou tvorbu v obecném povědomí, jsou jasná a tvoří kostru expozice. „Snažili jsme se zvolit i takové artefakty designu, které s reálným životem korespondují, které skutečně byly používány a s nimž mají generace Čechů vizuální zkušenost. Často jsou to současně předměty, které vzbudily pozornost a nejednou získaly i ocenění v zahraničí na významných přehlídkách,“ říká kurátorka výstavy Lucie Vlčková.
Exponáty z Uměleckoprůmyslového musea v Praze představují exkluzivní a jedinečné kusy, které dokládají i význam muzea coby instituce národního významu, která od svého založení v roce 1885 zastávala úlohu arbitra kvality uměleckořemeslné práce a v mnohém sloužila jako iniciátor rozvoje v oblasti designu. Doplňují je předměty dlouhodobě muzeu zapůjčené ze soukromých sbírek, které ukazují především průnik aktuálních uměleckých trendů do masové průmyslové výroby.
Trienale designu a architektury v Miláně, 1. 3. - 1. 9. 2019

24. 1. 2019 - ve Středočeském kraji vznikla filmová kancelář

 
Desítky míst ve Středočeském kraji posloužily jako kulisy nejslavnějším českým snímkům, kouzelným pohádkám ale i zahraničním velkofilmům. O jednotlivé destinace nebo místa projevují filmaři stále větší zájem, a nejen proto v lednu zahájila provoz nově vzniklá Středočeská filmová kancelář. Jejím cílem je zviditelnění kraje a poskytování partnerské pomoci produkcím hraných a dokumentárních filmů, televizních pořadů nebo jiných audiovizuálních děl. Filmová kancelář patří pod Středočeskou centrálu cestovního ruchu, která propaguje turismus ve Středočeském kraji.
 
Středočeský kraj má výjimečný filmařský potenciál, a to hlavně díky velkému množství historických a industriálních lokací, stejně jako nezaměnitelnou přírodní krásu. Velkou výhodou je také krátká vzdálenost od Prahy. I díky tomu jsou Střední Čechy vyhledávanou lokací pro české i světové filmové produkce. 
 
„Filmová kancelář bude nabízet asistenci filmovým produkcím při vyhledávání vhodných lokací a pomoc při zabezpečení nezbytných povolení k natáčení. Silnou stránkou zástupců kanceláře je vynikající znalost lokalit, historie i možností regionu, ale zejména četné personální kontakty v kraji. Kancelář usnadní a urychlí kontakt s místními subjekty a poskytne konzultace o možnostech natáčení filmových projektů. Zároveň pomůže zajistit marketingové služby s důkladnou znalostí regionální mediální sféry i potřebných kontaktů,“ představil dnes činnost filmové kanceláře její vedoucí Marek Černoch.
 
Exteriéry a interiéry Středočeského kraje tvořily kulisu stovkám slavných českých i zahraničních filmů, jejichž seznam je opravdu obsáhlý. Díky vzniku kanceláře se určitě rozroste o další položky. Mezi nejslavnější filmy, které se ve středních Čechách natáčely, se řadí Ostře sledované vlaky, Most u Remagenu, Slavnosti sněženek nebo třeba slavná parodie Limonádový Joe. Z pohádek lze jmenovat S čerty nejsou žerty, Princezna se zlatou hvězdou na čele nebo hit posledních let Anděl Páně. Ze zahraničních snímků je to například Mission: Impossible – Ghost Protocol, Anthropoid nebo Tři Mušketýři.
 
„Středočeský kraj vznik zdejší filmové kanceláře podporuje. Filmová produkce do regionu často přinese miliony korun už jen svojí přítomností. Natáčecí štáby bydlí v místních hotelech, stravují se v lokálních restauracích. Najímají si dopravu, místní štáby, herce, komparzisty, pronajímají lokace a techniku. Důležitým přínosem natáčení v kraji je podpora cestovního ruchu a marketingu. Film nebo televizní pořad může ukázat atraktivní a zajímavé lokace regionu, kterých máme opravdu dost a tím přiláká další turisty,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

 

AMU nově vydává recenzovaný odborný časopis Arte Acta, věnovaný uměleckému výzkumu v oblasti performativních umění. Vedle recenzovaných statí naleznou čtenáři v ArteActech také eseje, překlady významných statí či recenze knižních titulů nebo výstav.

První číslo časopisu, který bude vycházet dvakrát ročně, si již můžete zakoupit u nás v e-shopu a brzy bude k dostání také ve vybraných knihkupectvích. V případě zájmu o předplatné pište na predplatne@arteacta.cz