Usnesení


U S N E S E N Í 
Členská volební schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR,
konaná dne 3. dubna 2017


- Členská schůze schvaluje:
   * Přednesenou zprávu odstupujícího výboru za jeho volební období 2014-2016
   * Zprávu o hospodaření v tomto období
   * Výsledky volby nového výboru KK SN ČR
      Do výboru byli zvoleni:  PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, Eva Kubátová, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská a Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
       

- Členská schůze ukládá zvolenému výboru KK:
         * Případně upravit výši členského příspěvku klubu pro léta 2018, 2019 a 2020 na základě
            hospodářské a finanční situace
         * Dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu
         * Poskytovat dostatečné množství informací o činnosti klubu a kulturním dění u nás
            prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a klubových webových stránek
         * Připravit členské schůze v letech 2018 a 2019 a v roce 2020 členskou volební schůzi

 

- Členská schůze doporučuje výboru KK:
        * Nadále udržovat kontakt s členskou základnou prostřednictvím klubového časopisu
           KULTURA a průběžně aktualizovaných webových stránek klubu, a i informacemi
           v Mediažurnálu
* Pořádat kulturní akce, kterých by se mohl zúčastnit větší počet členů klubu – tyto     
   informace uvádět v klubovém bulletinu a na webových stránkách
* Uvážit a zařadit do své činnosti i návrhy z diskuse.

U S N E S E N Í  

Členské volební schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR,

konaná dne 3. dubna 2017

 

-                Členská schůze schvaluje:

   * Přednesenou zprávu odstupujícího výboru za jeho volební období 2014-2016

   * Zprávu o hospodaření v tomto období

   * Výsledky volby nového výboru KK SN ČR

                Do výboru byli zvoleni:  PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, Eva Kubátová, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská a Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.

        

-                Členská schůze ukládá zvolenému výboru KK:

         * Případně upravit výši členského příspěvku klubu pro léta 2018, 2019 a 2020 na základě 

            hospodářské a finanční situace

         * Dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu

         * Poskytovat dostatečné množství informací o činnosti klubu a kulturním dění u nás

            prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a klubových webových stránek

         * Připravit členské schůze v letech 2018 a 2019 a v roce 2020 členskou volební schůzi

 

      -    Členská schůze doporučuje výboru KK:

        * Nadále udržovat kontakt s členskou základnou prostřednictvím klubového časopisu 

           KULTURA a průběžně aktualizovaných webových stránek klubu, a i informacemi

           v Mediažurnálu

* Pořádat kulturní akce, kterých by se mohl zúčastnit větší počet členů klubu – tyto      

   informace uvádět v klubovém bulletinu a na webových stránkách

*Uvážit a zařadit do své činnosti i návrhy z diskuse.