Časopis KULTURA

Časopis KULTURA vydává výbor Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR pro své členy.

Evidováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem: E 11045.


Šéfredaktor: PhDr. Aleš Holub

Redaktoři: PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská

Jednotlivá čísla časopisu jsou k nahlédnutí v Presscentru SN ČR, z. s.

 

Časopis KULTURA 5/2015

Časopis KULTURA 4/2015

Časopis KULTURA 3/2015

Časopis KULTURA 2/2015

Časopis KULTURA 1/2015

 

Časopis KULTURA 4/2014   (1. část)

Časopis KULTURA 4/2014   (2. část)

Časopis KULTURA 4/2014   (3. část)

 

Časopis   KULTURA 3/2014   (1. část)

Časopis   KULTURA 3/2014   (2. část)

Časopis   KULTURA 3/2014   (3. část)

 

Časopis   KULTURA 2/2014   (1. část)

Časopis KULTURA 2/2014   (2. část)     

Časopis KULTURA 2/2014   (3. část)