Klub kultury Syndikátu novinářů ČR, z. s.

    Kontakt

    E-mail: kancelar@syndikat-novinaru.cz

    E-mail: kk-sncr@seznam.cz

    Tel.: +420 224 142 456+420 224 142 456

 

O NÁS

    Klub kultury je jedním z nejstarších klubů Syndikátu novinářů České republiky. Vždy se píšící novináři v oblasti kultury snažili sdružovat, proto je samozřejmostí, že i v současné době udržují svůj klub. V něm jsou jak novináři píšící o umění, tak také jednotlivci se zájmem o kulturu, a dále i různé kulturní organizace, jakými jsou např. zahraniční kulturní instituty působící v ČR. Mezi členy klubu najdete i umělce samotné. Členové KK SNČR nežijí a nepracují jen v Praze, ale zastupují profesní kolegy z celé ČR. Případné další zájemce z řad novinářů o členství v našem KK SNČR rádi přivítáme. Výbor klubu se schází pravidelně každé druhé pondělí ve 14 hodin na Syndikátu novinářů (Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1) v tiskovém centru (místnost č. 351, 3. patro, v přízemí za vrátnicí vchodem D k výtahům).

Členská přihláška do klubu kultury

                 

VÝBOR KK SN ČR

Výbor klubu je volený členskou schůzí na dobu tří let. V současné době pracuje ve složení: Předsedkyně klubu Jaroslava Světlíková (jaroslava.svetlik@gmail.com), místopředseda PhDr. Vojtech Čelko.

Členové výboru: PhDr. Aleš Holub, Eva Kubátová, PhDr. Milena Nyklová-Veselá, Mgr. Jaroslava Smolová a Ing. Romana Velčovská.

S výborem spolupracují: Ing. Maria Vašáková, CSc. a Růžena Veverková.

Šéfredaktor klubového bulletinu KULTURA: PhDr. Aleš Holub (holubalda@seznam.cz).

Šéfredaktorka webových stránek klubu: Ing. Maria Vašáková, CSc. (maria.vasakova@seznam.cz).

Vaše myšlenky, postřehy, připomínky atd. očekává výbor Klubu kultury SNČR na emailové adrese kk_sncr@post.cz

 

KLUBOVÝ ČASOPIS „KULTURA“

    KK SN ČR vydává pro své členy pětkrát do roka svůj bulletin KULTURA, do kterého píší a poskytují informace členové klubu a představitelé kulturních organizací. V jeho redakční radě pracují členové výboru klubu, kteří jsou dlouholetými kulturními novináři, píšícími a působícími i v dalších periodikách, jsou členové redakčních rad a představenstev různých kulturních organizací, uměleckých svazů, pořádají odborné přednášky atd.

    Posláním klubového časopisu je na jedné straně udržovat kontakt mezi členy KK SNČR, na straně druhé jim přinášet informace a zajímavosti z oblastí, jakými jsou např. architektura, balet, český jazyk, divadlo, film, hudba, kulturní odkaz minulosti, literatura, památková péče, výtvarné umění apod. V bulletinu jsou uváděny i akce, které pro své členy připravuje výbor klubu. Kulturní zajímavosti a informace uváděné v časopise KULTURA nejsou omezeny jen na události v Praze, ale redakční rada se snaží získávat a zařazovat zprávy ze všech regionů naší vlasti.

    Klubový časopis je zasílán na adresu všem členům Klubu kultury. K dispozici je také všem novinářům, kteří si jej mohou přečíst v tiskovém centru Syndikátu novinářů ČR. Zájemci se s časopisem mohou seznámit také v hlavních knihovnách po celé ČR, kam je zasílán. Výběr článků z jednotlivých čísel časopisu KULTURA najdete nahoře na liště hlavní nabídky.

 

Redakční rada časopisu KULTURA

Šéfredaktor:

PhDr. Aleš Holub (ah) (holubalda@seznam.cz).

Redaktoři:

PhDr. Vojtech Čelko (čel)

Eva Kubátová (eku)

PhDr. Milena Nyklová (ny)

Jaroslava Světlíková (-sv-)

 

Redakční rada webových stránek KK

Šéfredaktorka:

Ing. Maria Vašáková, CSc. (maria.vasakova@volny.cz)

Redaktoři:

PhDr. Vojtech Čelko (čel)

Mgr. Jaroslava Smolová (Sm)

Ing. Romana Velčovská (vel)

 

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek a těšíme se na spolupráci.