Syndikát novinářů

… je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Člen je povinen dodržovat Stanovy a především řídit se Etickým kodexem novináře. Syndikát novinářů je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. Aktivně se angažuje za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým. 

 

Předseda SN ČR Adam Černý a členka platformy Svobodu médiím! Hana Marvanová hovořili s europoslancem Pavlem Svobodou (KDU-ČSL) v Bruselu, kde se konala akce o zneužití českých médií (květen 2017).

 

 

MEDIAŽURNÁL

Redakce:
redakce@mediazurnal.cz

Lukáš Pfauser
lukas.pfauser@mediazurnal.cz

»»»«««

PRESSCENTRUM

(služby pro novináře i veřejnost)

»»»«««

VISEGRAD LOCAL PRESS AWARDS

(informace o novinářské ceně)

Aktuality

Open Society Fund Praha uspořádá zajímavou debatu o demokracii

05.12.2017 15:02
Nadace OSF slaví 25 let a k tomuto výročí pořádáme debatu o vývoji české společnosti od sametové revoluce. Přijďte si s námi zadebatovat.     Nadace OSF slaví 25 let a k tomuto...

Členské průkazy na rok 2018 jsou už k dispozici

28.11.2017 13:27
Vážené kolegyně, vážení kolegové, kancelář Syndikátů novinářů ČR dává členům spolku na vědomí, že členské průkazy pro rok 2018 je už možné vyzvednout v sídle na Senovážném náměstí. Děkujeme a...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>