Sociální problematika

Pracovní podmínky, odbory, kolektivní smlouvy, sdružování, …

1. stanovy odborové asociace novinářů (nebylo realizováno)
2. vzorový redakční statut – vnitroredakční smlouva
3. nástin sociálního programu SN ČR (1992)
4. pravidla stávky novinářů členů SN ČR (1992)
5. kolektivní smlouva pro redaktory a reportéry zaměstnané u rakouských týdeníků
6. postavení pracujícího novináře v Evropě (zpráva ze semináře)
7. zásady odměňování tvůrčí novinářské činnosti honoráři (návrh)
8. překlady: „Koncentrace a diverzifikace v masmédiích“, „Stejné příležitosti pro muže i ženy“, „Model kolektivní smlouvy“
9. společenské postavení, sociální a pracovní situace novinářů (sociologický výzkum 1991)
10. návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 1992
11. Fond pro pronásledované novináře
12. Tarifní smlouva o starobním zabezpečení redaktorů deníků (1987 – překlad z NJ)
13. Odborová problematika (různá dokumentace)
14. informace o Stávkovém fondu a Fondu pro podporu v sociální tísni
15. stanovy nezávislé odborové org. pracovníků sekretariátu SN ČR
16. návrh zásad kolektivní smlouvy mezi SN a majiteli hromadných sdělovacích prostředků
17. připomínky k pravidlům stávky novinářů
18. zájmové sdružení SN v redakci LN
19. Nakladatelská skupina Pasov: EURO-podniková rada (1997)
20. Minimální honoráře, problematika odměňování novinářů a fotografů
21. EWC-Evropská podniková rada, různé dokumenty
22. Rakouský odborový svaz: Medienpolitische Konzeption
23. Francouzská celostátní kolektivní pracovní smlouva (1987)
24. článek „Špičkový reportér může mít až 70 tisíc měsíčně“ (LN 15. 2. 2000)
25. Projekt vydání příručky pro novináře
26. Nadační fond Českého rozhlasu
27. SN + Policie: Zásady napomáhající nerušenému výkonu činnosti novináře
28. Stanovisko SN k transformaci Československého rozhlasu
29. Odbory (různé materiály)
30. Dočasný tým pro odborovou činnost SN
31. Návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně mezi SN a Unií vydavatelů
32. Zájmová sdružení a organizační metodika pro jejich zakládání
33. Organizační směrnice pro deník (příklad), Redaktorský statut „Kurier“ (překlad)
34. Kolektivní smlouvy, vzory, zahraniční, návrhy, připomínky
35. Stanovy Sdružení amatérských novinářů
36. Statut Evropské asociace regionálních televizí

37  Tarifní smlouvy SRN

38  Honorářové tabulky SRN

39  Tarifní tabulky

40  Kolektivní smlouva Rakousko

41  Stávkový fond

42  Syndikát novinářů a odbory

Máte zájem nahlédnout do uvedených dokumentů? Napište nám.