Členské příspěvky - informace pro členy syndikátu

Valná hromada SN ČR schválila na jednání v dubnu 2015 důležité změny, které se týkají každoročních členských příspěvků. Věnujte jim prosím pozornost.

Nově se stanoví, že senioři, jejichž věk překročil 75 let, nebudou od roku 2016 platit členský příspěvek, ale mají povinnost zaplatit pouze 50 korun za vystavení průkazu. Delegáti valné hromady souhlasili také s tím, aby rovněž od roku 2016 existoval nový prodloužený termín pro zaplacení členských příspěvků. Všichni členové a členky budou muset zaplatit nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. Pokud se tak do uvedeného termínu nestane, bude členský příspěvek zvýšen o 50 % s tím, že se takto zvýšený musí uhradit do 15. září. Po 15. září už nebude možno peníze za členství syndikátu poukázat a členství zanikne z důvodu neplnění základní členské povinnosti. Kromě toho ti členové a členky, kteří nezaplatí do 31. března, musejí počítat s tím, že nemohou uplatňovat až do zaplacení příspěvku svá práva, např. hlasovat.

Pro následující druhy členství platí pro rok 2017 tato výše příspěvku:
řádní členové – 750 korun
senioři a studenti – 350 korun
mimořádní členové – 1150 korun

Žádáme všechny členy, kteří dosud pří spěvek nezaslali, aby tak co nejdříve učinili. Platit lze buď převodem na účet SN ČR 6007047001/5500 nebo prostřednictvím složenky. V obou případech, tedy jak převodem, tak složenkou, je nezbytné uvést jako variabilní symbol číslo vaší členské průkazky. Platbu je možno provést rovněž osobně v hotovosti přímo v kanceláři SN ČR. Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě doložení důchodového výměru.