3. 6. - 29. 10.   výstava finského umělce Matti Kujasala

GASK Kutná Hora
Retrospektivní výstava 1971 – 2017 která se koná u příležitosti oslav stého vzniku nezávislého finského státu "Finland 100". Matti Kujasalo je jedním z nejvýznamnějších ijících finských umělc. Ve svých geometricky abstraktních obrazech autor kombinuje konkrétní umění a konstruktivismus s vlivy takzvané hard-edge malby. Vytváří své obrazy podle předem vypočtených pravidel zaloených na rzných zpsobech dělení čtvercových rastr. Umělec vytváří své obrazy ručně, vyuívá časově náročnou metodu uplatující maskovací pásku. Jakmile je páska odstraněna, odkryté vrstvené barvy obdarovávají vzniklý obraz a fyzickou povahou, která nakonec dokládá, e jde o ivé obrazy a ne jen o odtaité systémy.

5. 4. 2017 - 2. 7. 2017 výstava EBERHARD HAVEKOST. Logik
Galerie Rudolfinum

Německý malíř Eberhard Havekost (*1967) je jeden z čelních představitelů nové generace malířů, kteří ve své tvorbě užívají digitální vizuální jazyk. Autor pracuje s materiálem, jenž nás každodenně obklopuje, ať už v žité či zprostředkované realitě. Předlohou pro umělcovu precizní malbu jsou především televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, v nichž se opakovaně objevují motivy přírody, portrétu, lidské figury a architektury. Výstava nazvaná Logik je autorským výběrem prací Eberharda Havekosta za posledních přibližně deset let.

 

Eberhard Havekost a ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma Vás provedou výstavou a budou následně k dispozici pro Vaše dotazy.

Galerie bude otevřena od 10 hodin pro individuální prohlídku.