21. 9. - 21. 10. 2017 Michaela Štěpánová obrazy a kresby

Galeririe Art Decor, Truhlářskáská 21, Praha

 

3. 6. 2017 - 29. 10. 2017  výstava finského umělce Matti Kujasala

GASK Kutná Hora
Retrospektivní výstava 1971 – 2017 která se koná u příležitosti oslav stého vzniku nezávislého finského státu "Finland 100". Matti Kujasalo je jedním z nejvýznamnějších ijících finských umělc. Ve svých geometricky abstraktních obrazech autor kombinuje konkrétní umění a konstruktivismus s vlivy takzvané hard-edge malby. Vytváří své obrazy podle předem vypočtených pravidel zaloených na rzných zpsobech dělení čtvercových rastr. Umělec vytváří své obrazy ručně, vyuívá časově náročnou metodu uplatující maskovací pásku. Jakmile je páska odstraněna, odkryté vrstvené barvy obdarovávají vzniklý obraz a fyzickou povahou, která nakonec dokládá, e jde o ivé obrazy a ne jen o odtaité systémy.