21. 9. - 21. 10. 2017 Michaela Štěpánová obrazy a kresby

Galeririe Art Decor, Truhlářskáská 21, Praha
 

Zářijová setkání s autory nakladatelství HOST:

15. 9. 2017 Luděk Navara a Miroslav Kasáček v ostravském Domě knihy
17.00 hod. Dům knihy, Smetanovo náměstí 222/8, Ostrava

17. 9. 2017 a Bellová a Ivana Myšková na festivalu Literatura v parku
Sportovní a rekreační areál Pražačka, Nad Ohradou 17, Praha 3

19. 9. 2017 Ivana Myšková na festivalu Čtení ve vlaku
9.25 ve vlaku z Prahy do Lysé nad Labem a v 10.25 ve vlaku z Lysé nad Labem do Prahy

22. 9. 2017 Jiří Hájíček v Pokojíčku v Benediktské
19.30, Pokojíček, Benediktská 4, Praha

26. 9. 2017 Ivana Myšková v Knihovně Jiřího Mahena
17.30, Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno

 

9. 9. - 20. 9. 2017 Antická Štvanice 2017 - Ovidius: ORFEUS


Premiéra: 9/9/2017, 19/30
Osoby a obsazení:
Hrají: David Prachař/Saša Rašilov, Lucie Trmíková, Zuzana Herényiová, Alena Krivileva, Filip Staněk, Václav Kuneš, 420 People
Režie: Jan Nebeský 
Dramaturgie: Martin Hýča
Scéna a kostýmy: Petra Vlachynská, Jan Nebeský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Václav Kuneš, 420 People
Tiskový servis, vstupenky, PR, další informace:
Adam Steinwicht, pr@vilastvanice.cz, 734 357 023

 

3. 6. 2017 - 29. 10. 2017  výstava finského umělce Matti Kujasala

GASK Kutná Hora
Retrospektivní výstava 1971 – 2017 která se koná u příležitosti oslav stého vzniku nezávislého finského státu "Finland 100". Matti Kujasalo je jedním z nejvýznamnějších ijících finských umělc. Ve svých geometricky abstraktních obrazech autor kombinuje konkrétní umění a konstruktivismus s vlivy takzvané hard-edge malby. Vytváří své obrazy podle předem vypočtených pravidel zaloených na rzných zpsobech dělení čtvercových rastr. Umělec vytváří své obrazy ručně, vyuívá časově náročnou metodu uplatující maskovací pásku. Jakmile je páska odstraněna, odkryté vrstvené barvy obdarovávají vzniklý obraz a fyzickou povahou, která nakonec dokládá, e jde o ivé obrazy a ne jen o odtaité systémy.Více zde: http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/kluby/klub-kultury/infoservis/pozvanky/